Teamet på Advicy har flera års erfarenhet inom digitalisering. Det vi tidigt kunnat konstatera är att framtiden för fastighetsförvaltning är en datadriven inställning. Men vad innebär det i praktiken? 

Det är viktigt att vi har tillgång till data, att vi har tillgång till datan i rätt tid för att kunna implementera rätt åtgärder och sist men absolut inte minst – analysera datan. I längden kan detta generera stora värden för verksamheten inom områden t.ex. hållbarhet och effektivitet. 

Det är inte bara en stödfunktion, som man många gånger förknippar datan med. Det här är ett sätt att kunna agera proaktivt, dra lärdom av datan men även kunna ta fram strategier med ännu bättre resultat. Den datadrivna modellen kan t.ex. ge dig insikter i energikonsumtion och hur byggnaden presterar. För byggnaden är fastighetsbranschen hjärta. 

I projekten har man tillämpat allt från IoT och smarta system för att samla in data och analysera data. Det har fått oss att effektivisera driften men också reducera koldioxidavtryck. Det bidrar till att man förlänger byggnadens livslängd och främjar en hållbar utveckling. För det mest hållbara vi kan göra är att ta hand om fastigheterna vi bygger och förvaltar. 

Vi har personligen bevittnat hur välgrundade beslut, baserade på konkret data, leder till förbättringar i allt från materialval vid nybyggnation till underhållsstrategier för befintliga fastigheter. Ett datadrivet arbetssätt är avgörande för att kunna identifiera och åtgärda brister som t.ex. ineffektiv resursanvändning och sämre underhållsprocesser. 

Strategier för att implementera en datadriven förvaltningsmetod: 

Är du redo att ta nästa steg på din digitala fastighetsresa? Boka ett möte med oss idag