Kundomdömen

FAQ

Vanliga frågor

Lorem ipsum is a pseudo-Latin text used in web design, typography, layout, and printing in place of English to emphasise design elements over content. It's also called placeholder (or filler) text. It's a convenient tool for mock-ups. It helps to outline.

Advicy är kort och gott fastighetsägarens främsta rådgivare. Med hjälp av insamlade data får du hjälp att göra analyser och framtidsscenarion som rör din fastighetsportfölj. Tack vare smart AI kan du ställa frågor som du annars ställt en controller eller investeringsexpert och få välinformerade svar baserat på realtidsdata.

Med hjälp av vår inbyggd AI blir Advicy din personliga rådgivare som vägleder dig i att ta databaserade beslut. Om du jobbar som chef kan du använda Advicys AI-rådgivare för att utbilda din personal i nyckeltal och viktiga begrepp som driftnetto, kassaflöde med mera.

Du betalar genom en månadsabonnemang baserat på antal fastigheter. 

Driftnetto inom fastighetsförvaltning och fastighetsbranschen refererar till skillnaden mellan fastighetens inkomster, främst hyresintäkter, och dess driftskostnader. Detta innefattar kostnader för underhåll, förvaltning, och fastighetsskatt, men exkluderar finansiella poster som räntekostnader och avskrivningar. Driftnettot är en viktig indikator på fastighetens lönsamhet och effektivitet i dess drift. Driftnettot ger en indikation på hur väl en fastighet genererar intäkter och man använder det ofta för att utvärdera lönsamheten hos en fastighetsinvestering

Källa: Advicy AI

Oavsett om din roll är controller, affärsutvecklingschef, asset manager eller CFO så kan Advicy ge dig rätt information kopplat till fastighetsportföljen. Fördelen är att du slipper långa ledtider, dyra konsultkostnader och mellanhänder. Istället har du datan tillgänglig i realtid och kan ta smarta beslut direkt. Boka en demo så kontaktar vi dig!