I det nordiska arbetsklimatet präglas organisationer av stark tillit till medarbetarnas förmåga. Organisationerna ger sina experter utrymme att leda, vilket ger upphov till en dynamik av innovation och snabbhet i beslut. Det är som att se ett väv av idéer växa och formas, där varje individ har möjligheten att bidra och driva fram förändring.

Men genom friheten kan det också växa en osynlig men stark kedja av beroende. Vi förlitar oss på våra experter, på deras kunskap och intuition för att guida oss framåt. Detta kan vara en kraftfull motor för framgång, men det finns en risk. En risk för att om en nyckelperson plötsligt lämnar, står vi inför utmaningar.

Det är särskilt tydligt inom fastighetsbranschen, där komplexiteten i projekt och affärer kräver en sammanvävning av expertis och erfarenhet. När en central person lämnar kan det som en dominoeffekt påverka hela organisationens framsteg.

I våra strävanden efter självstyrande team och plattare hierarkier har vi sett många situationer där en enda individs avgång har lett till stora störningar i verksamheten. Förlusten av deras tysta kunskap – de där små knepen och förståelsen som aldrig nedtecknats – har orsakat oväntade driftstopp och förlorade affärsmöjligheter. Detta tvingar oss att tänka om kring hur vi fördelar kunskap och expertis inom företaget, hur vi som företag gör oss mindre sårbara.

Ytterligare risker:

– Kunskapsmonopol: Där enskilda medarbetare blir ”gå till”-personer för specifika frågor, vilket skapar flaskhalsar i flödesprocessen. Men även brist på nya innfallsvinklar och perspektiv på lösningar.

– Innovationsstagnation: När nyckelpersoner lämnar kan innovativkapacitet sjunka på grund av brist på bred kunskapsdelning.

– Flexibilitetsförlust: Svårigheten att snabbt omfördela roller och ansvar när kunskapen är personcentrerad.

Genom att bli medveten om riskerna kan man också förbereda sig och förhindra de. Genom att t.ex. dela kunskap och fördela ansvar. Det handlar om att bygga upp en struktur som är robust nog att hantera förändringar, samtidigt som den tillåter kreativiteten och initiativ att fortsätta blomstra bland medarbetarna.

Så i detta nordiska arbetsklimat, där tillit och frihet är starka drivkrafter, är det en balansakt mellan att främja innovation och samtidigt vara medveten om de potentiella riskerna för beroendeställning och kunskapsförlust. Det är här vi finner oss, i ständig strävan efter att vara både självständiga och samtidigt sammankopplade, redo att möta utmaningarna som kan dyka upp längs vägen.

Glöm inte att följa oss på Linkedin för att få notiser om nya artiklar som vi publicerar både här och på vår hemsida!

/Team Advicy

Team Advicy