Vilka insikter och trender ser vi som är gemensamt för svenska fastighetsbolag och den europeiska forskningen? Det bryter vi ner i denna artikel.

Framsteg inom digitalisering, miljömässiga ansvar, innovativ utformning och dynamiska utrymmen är nyckeln till fortsatt framgång för fastighetsbranschen.

Digitalisering –

Den digitala utveckling genomsyrar allt från Sveriges lokala marknader till den större europeiska fastighetsscenen. Genom att förstå och tillämpa dessa trender, positionerar sig fastighetsbolagen inte bara för att möta dagens krav utan får möjlighet att ligga i framkant.

Teknologisk utveckling genomsyrar allt från Sveriges lokala marknader till den större europeiska fastighetsscenen. Implementeringen av sofistikerade digitala system och AI-drivna verktyg är avgörande för att förbättra både effektivitet och kundtillfredsställelse. 

Genom att förstå och tillämpa dessa trender, positionerar sig fastighetsbolagen inte bara för att möta dagens krav utan även för att framgångsrikt navigera i morgondagens marknad. Detta förhållningssätt antyder en djupgående förståelse för hur sektorn måste utvecklas och anpassas för att möta framtida behov och förväntningar.

Hållbarhet – Gröna byggnader

Hållbarhetsaspekten, särskilt fokus på ESG (Environmental, Social, and Governance), har fått en allt större betydelse i fastighetssektorn. Både i Sverige och i Europa betonas vikten av att fastigheter inte bara ska vara energieffektiva utan också bidra positivt till sociala och styrningsrelaterade mål. Denna trend reflekteras i en ökad efterfrågan på gröna byggnader och i hur fastighetsvärderingar alltmer påverkas av en byggnads hållbarhetsprestanda.

Innovation – Hybrida kontor

Europeiska och svenska fastighetsutvecklare fokuserar på att skapa flexibla och multifunktionella utrymmen som stöttar de hybrida arbetsmodeller och moderna livsstilar som växt sig större de senaste året. Genom att vara anpassningar och komma med kreativa lösningar visar man som fastighetsbolag en djupare förståelse för de förändrade behoven hos både företag och privatpersoner.

Flexibilitet – Mindre kvadratmeter per anställd

Flexibiliteten i fastighetsutbudet är kanske den mest kritiska punkten där den svenska och europeiska marknaden verkligen sammanfaller. Med en ökande efterfrågan på flexibla och anpassningsbara arbetsytor samt kortare och mer dynamiska hyresavtal, har fastighetsbolag behövt omvärdera sina erbjudanden för att vara relevanta. Denna trend är ett direkt svar på den ökade osäkerheten i ekonomiska prognoser och på förändrade arbetssätt som påverkat hela kontinenten.

Sammanfattningsvis visar jämförelsen mellan den svenska och den europeiska fastighetsmarknaden på en stark överensstämmelse i strategier för att navigera i en snabbt föränderlig värld. Detta understryker inte bara de gemensamma utmaningarna som höga räntor och inflation utan också den gemensamma strävan efter att utveckla fastighetssektorn på ett hållbart och innovativt sätt.

Framtiden för fastighetsbranschen ser ut att kräva en fortsatt anpassning och en djupgående förståelse för både globala trender och lokala behov.

Sammanfattningsvis visar jämförelsen mellan den svenska och den europeiska fastighetsmarknaden på en stark överensstämmelse i strategier för att navigera i en snabbt föränderlig värld. Detta understryker inte bara de gemensamma utmaningarna som höga räntor och inflation utan också den gemensamma strävan efter att utveckla fastighetssektorn på ett hållbart och innovativt sätt.

Framtiden för fastighetsbranschen ser ut att kräva en fortsatt anpassning och en djupgående förståelse för både globala trender och lokala behov.

/ Team Advicy

Källor:

  • PwC and the Urban Land Institute. (2023). Emerging Trends in Real Estate®: Europe 2024. 
  • Knight Frank Research. (2023). European real estate outlook 2024.
  • ULI Knowledge Finder. (2023). Emerging Trends in Real Estate® Europe 2024: Getting Fit for Purpose.

2023 Års- och hållbarhetsredovisning

  • Humlegården
  • Wihlborgs
  • MKB
  • Poseidon
  • Hufvudstaden
  • Atrium Ljungberg